Meest gestelde vragen

Over Waldorf Almere

1Wat is Waldorf Almere?
Waldorf Almere is een opstartende middelbare school die streeft naar het creëren van een onderwijsomgeving waar leerlingen worden gestimuleerd om hun hele zelf - hun denken, voelen en doen - te gebruiken in hun leerproces. De school benadrukt niet alleen cognitieve ontwikkeling, maar ook emotioneel bewustzijn en praktische vaardigheden.
2Wat maakt Waldorf Almere uniek?
Bij Waldorf Almere staat de groei en ontwikkeling van het individu voorop. We geloven in een geïntegreerde aanpak van leren waarbij leerlingen hun eigen talenten kunnen ontdekken en ontwikkelen. Daarbij zorgen we ervoor dat elke leerling zich welkom en erkend voelt in hun unieke identiteit en capaciteiten.
3Wat is de missie van Waldorf Almere?
Onze missie is om kinderen de mogelijkheid te bieden om hun eindexamen te behalen in Almere Voortgezet Vrijeschool Onderwijs. We streven naar een brede educatie die verder gaat dan alleen de standaard vakken en lesstof, met een sterke band tussen de manier van lesgeven en de lesstof zelf. We willen een omgeving creëren voor de optimale ontwikkeling van de unieke potentie van elk kind.

Waldorf Onderwijs

1Wat is Waldof Onderwijs?
Het Waldorf onderwijs is geïnspireerd door de antroposofische visie van de mens, waarbij leren wordt gezien als een middel tot persoonlijke ontwikkeling. Het curriculum is ontworpen om aan te sluiten bij de natuurlijke ontwikkelingsfasen van de leerlingen
2Wat is een veelvoorkomende misvatting over Waldorf Onderwijs?
Een veelvoorkomende misvatting over het Waldorf onderwijs is dat de term 'vrij' zou suggereren dat de leerlingen volledige vrijheid hebben in hun leerproces. Dit is echter niet het geval. De term 'vrijeschool' komt voort uit het feit dat deze scholen vroeger vrij waren van staatsbemoeienis.

Hoe kan ik meehelpen?

1Kan ik mijn kind al inschrijven?
Ja, dat kan zeker. Waldorf Almere heeft momenteel een inschrijfproces lopen voor leerlingen voor de schooljaren 2024/2025, met name voor klassen 7 en 8. Door uw kind aan te melden, helpt u niet alleen bij het vormgeven van de toekomst van onze school, maar verzekert u uw kind ook van een plek in ons unieke onderwijsprogramma. Het inschrijfformulier moet vóór 1 februari 2024 ingediend worden.
2Hoe kan ik als vrijwilliger bijdragen aan Waldorf Almere?
Als u ervaring heeft in bestuursfuncties, fondsenwerving, of als u ons team op een andere manier wilt ondersteunen, nodigen we u van harte uit om u bij ons aan te sluiten. Uw expertise kan ons helpen om een significante impact te maken in het onderwijs in Almere.
3Kan ik financieel bijdragen aan de opstart van Waldorf Almere?
Ja, dat kan! Bij Waldorf Almere geloven we dat investeren in de vroege stadia van onze school een investering is in de toekomst van het onderwijs. U kunt ons financieel steunen in het realiseren van deze vernieuwende vorm van onderwijs door een bijdrage te leveren via iDeal of bankoverschrijving. Uw bijdrage zal gebruikt worden voor het werven van docenten, het aantrekken van leerlingen, het vergaren van specifieke expertise, cursussen voor de schoolleiding, en ondersteunend personeel om de school alvast op te starten.
4Waar worden mijn donaties aan besteed?
Uw financiële bijdrage helpt ons bij het aantrekken van gekwalificeerd personeel, het promoten van onze school en het voorbereiden van de ideale leeromgeving voor onze studenten. Hoewel we een positief oordeel hebben ontvangen van de Inspectie van het Onderwijs en het ministerie, brengt de opstart van onze school kosten met zich mee. We schatten dat we ongeveer €50,000 nodig hebben om deze kosten te dekken.

Aanmelding en Inschrijving

1Hoe kan ik mijn kind aanmelden voor Waldorf Almere?
We accepteren momenteel aanmeldingen voor klas 7 en 8 voor het schooljaar 2024/2025. U kunt uw kind aanmelden via het inschrijfformulier op onze website. Het inschrijfformulier moet vóór 1 februari 2024 ingediend worden.
2Wie krijgen voorrang bij de plaatsing?
Leerlingen afkomstig van Vrijeschool basisscholen krijgen voorrang bij de plaatsing. Maar kinderen van andere scholen zijn ook van harte welkom.