Leren met hoofd, hart en handen

Bij Waldorf Almere, een startende middelbare school, streven we ernaar een onderwijsomgeving te creëren waarin leerlingen worden gestimuleerd om hun hele zelf - hun denken, voelen en doen - te gebruiken in hun leerproces. Het diploma is slechts één mijlpaal op hun pad naar zelfontplooiing en het vinden van hun unieke plek in de wereld.

Waldorf Almere is niet zomaar een nieuwe middelbare school in Almere; het is een plek waar de leerling centraal staat en de groei en ontwikkeling van het individu voorop staat. Bij ons leren kinderen niet alleen met hun hoofd, maar ook met hun hart en handen. Dit houdt in dat we niet alleen cognitieve ontwikkeling stimuleren, maar ook emotioneel bewustzijn en praktische vaardigheden. Wij geloven dat het leren op deze geïntegreerde manier leerlingen in staat stelt om hun eigen talenten te ontdekken, te ontwikkelen en uiteindelijk te worden wie ze echt willen zijn.

Deze filosofie is verweven in elk aspect van onze school en wordt weerspiegeld in de manier waarop we lesgeven, hoe we onze schoolomgeving inrichten en hoe we onze leerlingen benaderen. Bij ons voelt elke leerling zich welkom en erkend in hun unieke identiteit en capaciteiten.

Hoewel het behalen van een diploma een belangrijk doel is van ons onderwijsproces, zien we het slechts als één stap in de grotere reis van onze leerlingen om hun eigen plek te vinden in een steeds veranderende wereld. Bij Waldorf Almere bereiden we onze leerlingen voor op deze reis door hen de tools en ervaringen te geven die ze nodig hebben om te groeien, zich aan te passen en te floreren in welke toekomstige paden ze ook kiezen te bewandelen.

Missie

  • Kinderen de mogelijkheid bieden t/m hun eindexamen in Almere Voortgezet Vrijeschool Onderwijs te laten volgen
  • Creativiteit is de motor voor ontwikkeling van een kind
  • Sociale cohesie, sociale dimensie
  • Brede educatie die verder gaat dan alleen de standaard vakken/lesstof
  • Sterke band tussen manier van lesgeven en de lesstof. Denken, voelen, willen
  • Complete/optimale ontwikkeling van de unieke potentie van het kind
  • Lesstof passend bij levensfase zodat ze stof opnemen en onthouden en de lesstof bijdraagt aan innerlijke groei.

Waar staan we met deze missie? Bekijk de tijdlijn

Visie

Wij vinden dat onderwijs verder gaat dan het behalen van diploma's. We streven ernaar kinderen te inspireren om met vertrouwen en vaardigheid het beste uit zichzelf te halen. We willen hen motiveren om met respect en ontzag autonome, liefhebbende en verantwoordelijke burgers te worden die in staat zijn om de samenleving positief te beïnvloeden en bij te dragen aan het creëren van een betere wereld.

“Wanneer je een schip wil bouwen, breng dan geen mensen bij elkaar om hout aan te slepen, werktekeningen te maken en taken te verdelen, maar leer de mensen verlangen naar de eindeloze zee.”

Antoine de Saint Exupéry