Wat is Waldorf Onderwijs?

Waldorf Almere is een onderwijsinstelling die voortkomt uit de internationale stroming van het vrijeschoolonderwijs, ook bekend als Waldorf onderwijs. Al meer dan honderd jaar bestaat deze pedagogische beweging, die streeft naar het ontwikkelen van het kind tot een evenwichtig, sociaal-emotioneel en intellectueel bewuste, maatschappelijk betrokken en innerlijk vrije volwassene. 

Leren met hoofd, hart en handen

Op Waldorf Almere hanteren we de filosofie van leren met 'hoofd, hart en handen'. Dit betekent dat we streven naar een complete ontwikkeling van de leerling. 'Hoofd' staat voor kennis, inzicht, betekenis, bewustwording en reflecteren. 'Hart' staat voor betrokkenheid, passie, beleving, bezieling en vertrouwen. 'Handen' staat voor toepassen, uitvoeren, concreet maken, oefenen en doen. Door deze drie dimensies in beweging te brengen, ontwikkelt de leerling zich als compleet mens.

Periode- en vaklessen: een ritme van in- en uitademing

Op Waldorf Almere maken we onderscheid tussen periode- en vaklessen. Periodelessen zijn thematische lessen die in de ochtenduren worden gegeven, waarbij leerlinge hun eigen lesboeken samenstellen. Dit stimuleert hun vermogen tot concentratie, wilskracht en creativiteit. Daarnaast bieden we ook vaklessen aan die gericht zijn op specifieke onderwerpen of vaardigheden. Deze combinatie zorgt voor een ritme van in- en uitademing, waarbij momenten van concentratie en inspanning worden afgewisseld met momenten van ontspanning en praktijk.

De leerstof is geen doel maar een middel; de leerstof is er niet om een vat te vullen, maar om een vuur te ontsteken.

Marcel Seelen

Misvattingen over Waldorf (Vrijeschool) Onderwijs

Een veelvoorkomende misvatting over het vrijeschool onderwijs is dat de term 'vrij' zou suggereren dat de leerlingen volledige vrijheid hebben in hun leerproces. Dit is echter niet het geval. De naam 'vrijeschool' stamt uit een tijd waarin deze scholen vrij waren van staatsbemoeienis. Tegenwoordig moeten alle vrijescholen, net als andere scholen, voldoen aan de wettelijke onderwijsnormen. Daarom worden vrijescholen in het buitenland ook wel Waldorfscholen of Steinerscholen genoemd naar de bakermat en grondlegger.